โพสต์

(Psychometric Chart)

รูปภาพ
/1.นายสุรพัศ  โคตุทา 2.นายวีระพงษ์  พลทองสถิตย์ 3.นายศุภชัย  เหลืองงาม 4.นายอภิวัฒน์   ขันศรีนวล 5.นายไกรเมธ  สงวนศิลป์ 6.นายเฉลิมชัย  ศรีเมืองปุน ทำความเข้าใจแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart) แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart) เป็นแผนภูมิที่บอกถึงรายละเอียดของอากาศที่สภาวะต่าง ๆ เชื่อว่าหลายท่านที่ทำงานในสายงานเครื่องกล ทำความเข้าใจแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart)
อาจหาญ  ณ นรงค์
แผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บริษัท โยโกฮาม่า ไทร์  แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด     แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart) เป็นแผนภูมิที่บอกถึงรายละเอียดของอากาศที่สภาวะต่าง ๆ เชื่อว่าหลายท่านที่ทำงานในสายงานเครื่องกล เช่น งานปรับอากาศและความเย็นคงจะรู้จักแผนภูมินี้ และการที่เราเข้าใจแผนภูมินี้จะทำให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของอากาศตลอดจนสามารถนำมาใช้งานและวิเคราะห์แก้ใขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องได้มากยิ่งขึ้น
รูปที่ 1 แผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric Chart)
ความสำคัญของอากาศและการใช้งาน    เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จักอากาศ (Air) กันเป็นอย่างดี อากาศมีอยู่ทุก ๆ ที่เราทุกคนใช้อา…

ph chart

รูปภาพ
http://ep-kutcudon.blogspot.com/1.นายสุรพัศ  โคตุทา
2.นายวีระพงษ์  พลทองสถิตย์
3.นายศุภชัย  เหลืองงาม
4.นายอภิวัฒน์   ขันศรีนวล
5.นายไกรเมธ  สงวนศิลป์
6.นายเฉลิมชัย  ศรีเมืองปุน
 การทำความเข้าใจแผนภาพค่า PHในแผนภาพ PH, ความดันได้แสดงอยู่ในแกน y และเอนทัลได้แสดงอยู่ในแกน x โดยปกติเอนทัลอยู่ในหน่วยงานของบีทียู / ปอนด์และความดันอยู่ในหน่วยปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) คว่ำร่าง U แสดงในแผนภาพกำหนดจุดที่สารทำความเย็นที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน ด้านซ้ายโค้งแนวตั้งแสดงให้เห็นเส้นโค้งของเหลวอิ่มตัวและเส้นโค้งแนวตั้งที่เหมาะสมบ่งชี้โค้งไออิ่มตัว ภูมิภาคในระหว่างสองเส้นโค้งอธิบายรัฐสารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของทั้งของเหลวและไอ สถานที่ด้านซ้ายของเส้นโค้งของเหลวอิ่มตัวบ่งชี้ว่าสารทำความเย็นที่อยู่ในรูปของเหลวและสถานที่ไปทางขวาของเส้นโค้งไออิ่มตัวบ่งชี้ว่าสารทำความเย็นอยู่ในรูปแบบของไอ จุดที่สองเส้นโค้งตอบสนองที่เรียกว่าจุดสำคัญ ความสำคัญของจุดนี้เป็นที่จุดดังกล่าวข้างต้นใด ๆ ไม่มีความดันที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนไอเป็นของเหลว แผนภาพรูปแบบเรียบง่ายความดัน enthalpy แสดงอยู่ด้านล่างอธิบายข้อมูลนี้
เส้นโค้งเลิกแผนภาพเป็…

เรื่อง องศาเซลเซียส

1.นายสุรพัศ  โคตุทา
2.นายวีระพงษ์  พลทองสถิตย์
3.นายศุภชัย  เหลืองงาม
4.นายอภิวัฒน์   ขันศรีนวล
5.นายไกรเมธ  สงวนศิลป์
6.นายเฉลิมชัย  ศรีเมืองปุน การวัดอุณหภูมิแบบองศา °C และ °F ทั้ง 2 แบบคือการแสดงค่าอุณหภูมิ หน่วยทั้ง 2 แบบ จะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับคนนิยมใช้ ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับทั้ง 2 แบบกันเลยค่ะ
องศาเซลเซียส (Degree Celsius, สัญลักษณ์ °C) เป็นหน่วยวัดอุณหภูมิหน่วยหนึ่งในระบบเอสไอ (SI) กำหนดให้จุดเยือกแข็งของน้ำคือ 0 °C และจุดเดือดคือ 100 °C ซึ่งปัจจุบันองศาเซลเซียสใช้กับแพร่หลายทั่วโลกในชีวิตประจำวัน จะยกเว้นก็มีสหรัฐอเมริกาและประเทศจาไมกาเท่านั้นที่นิยมใช้หน่วยองศาฟาเรนไฮต์ แต่ในประเทศดังกล่าว องศาเซลเซียสและเคลวินก็ใช้มากในด้านวิทยาศาสตร์ องศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit, สัญลักษณ์ °F ) คือชนิดสเกลค่าวัดอุณหภูมิชนิดหนึ่ง ที่ถูกตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันโดยที่ค่าสเกล องศาฟาเรนไฮต์นี้มีจุดเยือกแข็งอยู่ที่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ โดยจะเขียนว่า 32 °F และมีจุดเดือดที่ 212 องศาฟาเรนไฮต์ การแปลงผันหน่วยอุณหภูมิ
สูตรการแปลงอุณหภูมิ องศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit) T(°F)  องศาเซลเซียส Celsius T(°C)T(°C)…